Regulamin

I Postanowienia ogólne

§1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lofterno.pl jest: Firma LOFTERNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Silniki 5, 61-717 Poznań. NIP: 7822891098, REGON 387789097. 
§2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.
lofterno.pl jest sprzedaż detaliczna mebli, elementów wyposażenia wnętrz oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
§3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.
lofterno.pl , a także sposób składania zamówień oraz ich realizacji i tryb postępowania reklamacyjnego.
§4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§5.
Wszelkie pytania należy kierować na adres korespondencyjny właściciela sklepu internetowego lub na adres e-mail: meble@lofterno.pl
§6.
Dane sprzedającego: LOFTERNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Silniki 5, 61-717 Poznań. NIP: 7822891098, REGON 387789097 .Tel: +48 609 555 995, e-mail: meble@lofterno.pl

II Definicje

§1. Regulamintreść niniejszego regulaminu określająca zasady zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.lofterno.pl
§2.
Sklep– Sklep internetowy dostępny pod adresem www.lofterno.pl
§3.
Sprzedawca LOFTERNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Silniki 5, 61-717 Poznań. NIP: 7822891098, REGON 387789097 

§4.Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące prawo przyznaje zdolność prawną do nabywania produktów za pośrednictwem internetu.
§5.
Zamówienie– złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.lofterno.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży.
§6.
Użytkownik– każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
§7.
Konto– indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.lofterno.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.
§8.
Rejestracja – dobrowolny i nieobowiązkowy proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym.
§9.
Umowa - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.
§10.
Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.
§11.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§12.
Cookies– pomocnicze pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, zawierające informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji, w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, osobistych ustawień obsługi witryny, towarach dodanych do koszyka, ustawień sortowania, ostatnio oglądanych towarach. Sklep określa politykę prywatności związaną z wykorzystywaniem plików cookies w dokumencie „Polityka prywatności cookies” dostępnym na stronie sklepu.

III Zamówienia

§1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
§2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
§3. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia poprzez opcję zamówienia bez rejestracji.
§4. Przed złożeniem zamówienia, Klient dodaje do „koszyka” wybrany przez siebie produkt lub produkty, które zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami, przeliczanie ich wartości oraz przeliczanie kosztów dostawy. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.
§5. Aby złożyć zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam”. W celu finalizacji zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji bądź też wybierając opcję zamówienia bez rejestracji oraz wypełnić formularz zawierający:

Imię oraz nazwisko lub nazwę firmy

e-mail

telefon Klienta

Dane adresowe

Adres dostawy

§6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
§7. W przypadku wyboru przez Klienta formy zapłaty przelewem oraz ustalenia przez strony zapłaty zaliczki, realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu zaliczki w wysokości
50% wartości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy zaliczka zostanie zaksięgowana w sobotę, niedzielę lub święta, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w możliwie najszybszym terminie tj. następnego dnia roboczego.
§8. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
§9. Maksymalny cz
as realizacji zamówienia standardowo wynosi 21 dni roboczych, jednak może on zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od właściciela sklepu. np. brak dostępnych wzorów materiałów. W takim wypadku klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, oraz zostanie mu przedstawiony przewidywany inny termin dostawy.

§10. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

IV Reklamacje

§1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
§2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
§3. Podczas procesu reklamacyjnego Klient zobowiązany jest przesłać drogą mailową opis
niezgodnego z umową produktu wraz z załączonymi fotografiami przedmiotu reklamacji. (odpowiednie adresy e-mail podane są w danych kontaktowych sklepu)
§4. W przypadku stwierdzenia wady materiałowej lub podzespołów produktu w której zawinił dostawca tychże materiałów lub podzespołów, dalsze kroki będą podejmowane przy ich współpracy i według ich zasad wynikających z procesu reklamacji.
§5. Wszystkie
rodzaje materiałów mebli mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oryginalnych produktów nawet w stopniu znacznym, w zależności od ustawień Państwa monitora. Reklamacje niezgodności braw produktów z ich fotografiami zamieszczonymi w naszym e-sklepie nie mogą być podstawą do reklamacji.  

V Gwarancje

§1. Wszystkie produkty kupione przez sklep objęte są 12 miesięczną gwarancją. Gwarancji nie podlegają produkty, które podczas użytkowania narażone były na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak bardzo niska temperatura otoczenia , wilgoć, intensywne promieniowanie słoneczne, opady deszczu, śniegu i gradu.

VI Zwroty

§1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy pod warunkiem że przedmiot w tym czasie nie był używany, nie został rozpakowany i posiada oryginalne fabryczne opakowanie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres meble@lofterno.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres: LOFTERNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Silniki 5, 61-717 Poznań. NIP: 7822891098, REGON 387789097. . Klient ponosi także wszystkie koszty związane z transportem przedmiotu do siedziby sklepu.
§2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

Zamówienia Produktu o właściwościach określonych przez Klienta w polach "Długość", "Szerokość", "Wysokość", "Kolor stelaża", "Rodzaj blatu"  w złożonym przez niego zamówieniu, jeżeli właściwości te różnią się od właściwości opisanych jako właściwości standardowe lub ściśle związanych z jego osobą, a w szczególności w wypadku zamówienia produktu  o wymiarach innych niż standardowe oraz kolorystyce lub wzornictwie innym niż standardowe.

VII Dostawa i czas realizacji:

§1. Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedawcę. Przy odbiorze paczki Klient powinien dokładnie sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku kiedy paczka jest otwarta, w widoczny sposób uszkodzona, Klient powinien spisać w obecności kuriera protokół szkodowy ( odpowiedni druk reklamacyjny posiada kurier firmy przewozowej) , a jeżeli istnieje taka możliwość wykonać zdjęcia uszkodzenia lub poprosić o ich wykonania kuriera oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Po odbiorze przesyłki Klient powinien w obecności kuriera rozpakować przesyłkę i sprawdzić czy Towar jest zgodny z Zamówieniem oraz czy nie jest uszkodzony. Jeżeli Towar jest uszkodzony Klient powinien spisać w obecności kuriera protokół szkodowy ( odpowiedni druk reklamacyjny posiada kurier firmy przewozowej) , a jeżeli istnieje taka możliwość wykonać zdjęcia uszkodzenia lub poprosić o ich wykonania kuriera oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
§2.
Za wysyłkę pobierana jest opłata zgodna z informacją zawartą na stroni Produktu lub w Koszyku Klienta.Jeżeli dostępne jest kilka wariantów przesyłki, pobierana jest opłata przypisana do wybranego przez Klienta wariantu przesyłki.
§4. Transport mebli nie obejmuje wnoszenia ich do domu/mieszkania klienta, klient zobowiązany jest we własnym zakresie wnieść zakupione meble.
§5. Produkty wysyłane są firmą kurierską, opłaty za dostawę wyznaczone są przy dokonywaniu zamówienia.
§6. Ceny dostaw mogą ulec zmianie w każdej chwili bez podania przyczyny i informowania o tym klientów, ale cena dostawy wyznaczona podczas zatwierdzonego już zamówienia nie może ulec zmianie.
§7. Termin dostawy z różnych niezależnych przyczyn może być wydłużony, klient zostanie o tym poinformowany podczas potwierdzenia zamówienia. Jeżeli klient nie akceptuje wydłużonego czasu dostawy może zrezygnować z zamówienia przed jego ostatecznym potwierdzeniem. Potwierdzenie zamówienia przez klienta w takim przypadku będzie t
raktowane jako akceptacje wydłużonego terminu dostawy.
§8. Dokładną datę oraz godzinę dostawy ustala
Sprzedawca.
§9. Dostawa produktów zamówionych przez sklep możliwa jest tylko na terenie Polski.

§10.W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  VIII Płatności

§1. Aby potwierdzić zamówienie Produktu i aby skierowane ono zostało do produkcji lub realizacji, wymagane jest całkowite opłacenie zamówienia.

§2.Dostępne formy płatności którymi można realizować płatność:

-  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- Wpłata na poniższy rachunek bankowy Sprzedającego:
ING Bank Śląski: 31105015201000009032386808 

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia, imię, nazwisko lub nazwę firmy Klienta oraz nazwę zamówionego Produktu/Produktów 

LOFTERNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Silniki 5, 61-717 Poznań. NIP: 7822891098, REGON 387789097 

- Płatności Shoper - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

- PayU - 

- Karty którymi można realizować płatności: 

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

§3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko
lub nazwę firmy Klienta oraz nazwę zamówionego Produktu/Produktów.

 

IX Polityka prywatności

§1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
§2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
§3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
§4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
§5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
§6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
§7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień. Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres:
meble@lofterno.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: LOFTERNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Silniki 5, 61-717 Poznań.

X Polityka plików COOKIE'S

§1. W celu zapewnienia Ci wygody i bezpieczeństwa podczas przeglądania naszego serwisu, korzystając z naszej strony bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.
Nasza witryna stosuje nstępujące rodzaje plików cookies:

Utrzymanie danych statystycznych

Podtrzymanie sesji użytkownika

Utrzymanie ustawień i postanowień użytkownika

Zbieranie danych analitycznych oraz statystycznych

§2. Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies:

- Internet Explorer

- Chrome

- Safari

- Firefox

- Opera

Urządzenia mobilne:

- Android

- Safari

- Windows Phone

- Blackberry

Flash cookies

Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na tej technologii.

XI Postanowienia końcowe

§1. Firma LOFTERNO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
§2. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w pod poniższym adresem pocztowym, e-mail oraz numerem telefonu:

LOFTERNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Silniki 5, 61-717 Poznań. NIP: 7822891098, REGON 387789097. 
Telefon: +48 609 555 995
e-mail: meble@lofterno.pl

§3.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w stopce na stronie głównej sklepu internetowego.
§4.Nazwa sklepu internetowego oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
§5.Zakładając konto lub robiąc zakupy w lofterno.pl potwierdzasz że akceptujesz niniejszy regulamin.
§6.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl